Italie wil versoepeling criteria EMU; Meer investeringen

De Italiaanse premier Massimo D'Alema wil de begrotingsregels in het akkoord van Maastricht zodanig afzwakken dat er meer ruimte komt voor publieke investeringen die zijn gericht op stimulering van de groei en de werkgelegenheid.

D'Alema waarschuwt dat het gevaar van een recessie en van deflatie steeds groter wordt. Hij vindt dat er daarom, na een periode van strak financieel-economisch beleid in de aanloop naar de Economische en Monetaire Unie, financiele ruimte moet worden gezocht. Zijn uitspraken in een interview met de International Herald Tribune, sluiten aan bij vergelijkbare opmerkingen van zijn sociaal-democratische collega's in Parijs en Bonn.

“We hebben ons erg, erg goed bedragen,' zei D'Alema, leider van de Linkse Democraten en sinds een paar weken premier. “We hebben al het huiswerk gedaan dat kanselier Kohl ons had opgegeven. We hebben de publieke uitgaven onder controle gebracht. We hebben de inflatie verlaagd. We zijn braaf geweest, en de Europese economie en het Europese volk verdienen een beloning.'

De Italiaanse regeringsleider, die in zijn regeringsverklaring veel nadruk legde op privatisering en liberalisering van de Italiaanse markt, pleit voor een andere uitleg van het stabiliteitspact. Hij wil publieke investeringen die op stimulering van de groei zijn gericht, niet langer meetellen bij de berekening van het overheidstekort - een nadere invulling van dit soort investeringen heeft hij nog niet gegeven.

“Dit is niet schandaleus of ketters,' zei D'Alema. “Ik stel niet voor dat we geld gaan drukken. Het enige wat ik zeg is dat Europa zonodig kan besluiten het stabiliteitspact (anders) te interpreteren.' Zijn suggestie is een echo van eerdere uitspraken van de Italiaanse eurocommissaris Mario Monti. Deze heeft onlangs voorgesteld de zogeheten 'gouden regel' toe te passen, ook voorzien in het verdrag van Maastricht, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen dat deel van het overheidstekort dat is veroorzaakt door lopende uitgaven en het deel dat is veroorzaakt door produktieve investeringen.

In de ogen van de gouverneur van de Italiaanse centrale bank, Antonio Fazio, loopt D'Alema te hard van stapel. In een ongebruikelijk harde uithaal naar het centrum-linkse kabinet heeft Fazio gezegd dat Italie nog met twee belangrijke problemen worstelt die de positie van het land in de EMU kunnen verzwakken. Er moet in zijn ogen nog veel meer structureel worden bezuinigd, vooral in de pensioensector. Bovendien dreigt het gebrek aan flexibiliteit in de arbeidsmarkt, als de euro is ingevoerd, de werkgelegenheid in Italie zwaar onder druk te zetten.

    • Marc Leijendekker