ING-topman: Azie-crisis kost banken veertig mld

Westerse banken hebben door de Azie-crisis ongeveer veertig miljard gulden verloren. De aandeelhouders van de banken zijn zo'n 700 miljard gulden armer geworden. Dat zei ING-bestuurder C. Maas gisteren in een debat met minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking over de Azie-crisis. Volgens Maas is het niettemin “primair de gewone man in de crisislanden zelf die voor de kosten opdraait'.

Herfkens en Maas verschilden in het door de Evert Vermeer Stichting (van de PvdA) georganiseerde debat weinig van mening. Beide zien corruptie, nepotisme en gebrek aan democratische vrijheden als de voornaamste oorzaken van de crisis.

Maas stelde dat veel Aziatische landen overhaast hebben geprobeerd een vrije markt te creeren. Volgens de ING-bestuurder deugden de financiele en bancaire structuren vaak niet. Toenemende tekorten op de betalingsbalans moesten met kortlopend kapitaal gefinancierd worden. En te lang is volgens Maas vastgehouden aan vaste wisselkoersen.

Maas en Herfkens vinden dat de financiele sector de toezichthouders en de financiele instellingen transparanter moeten worden. Maas toonde zich tevreden met de directe investeringen in Azie. Die komen dit jaar rond de 200 miljard gulden uit.

Herfkens hamerde op een betere samenwerking tussen financiele toezichthouders, als het Comite van Bazel, en de Wereldbank en het IMF. Het Amerikaanse congres moet volgens de minister worden “opgevoed'. Herfkens: “Exporteer je uit de crisis, zegt Washington tegen de Aziatische landen. Dat klinkt leuk. Maar dan begint Europa meteen te piepen.' Dat leidt volgens de minister tot “protectionistische maatregelen en gesloten muren rond fort Europa.'

Erg sceptisch staan Maas en Herfkens tegenover regulering van kapitaalstromen. Een belasting op inkomende kapitaalstromen, zoals in het verleden bepleid door oud-Nobelprijswinnar James Tobin, is volgens Herfkens alleen mogelijk als “de hele wereld er aan mee doet. Anders vlucht men naar een land als de Bahama's.' Maas beklemtoonde dat instelling van kapitaalcontroles directe investeringen alleen maar hindert.

De suggestie van Herfkens om getroffen landen een “adempauze' te gunnen wat betreft de afbetaling van hun schulden wees Maas af.

Hij wijst net als Herfkens op het belang van de opbouw van een democratische samenleving en het naleven van mensenrechten. Landen die daar niet voldoende aan werken zou wellicht minder snel krediet gegeven moeten worden. Maas zei voorts dat ING actief blijft in zestig landen. Toen de crisis uitbrak kon geen enkele ING-werknemer vertellen hoe groot het risico van de bank was, aldus Maas. “Vijf verschillende mensen gaven vijf antwoorden.'