IMF wil verlaging van rente Frankrijk

Frankrijk moet een lagere rente overwegen als de wereldeconomie ongunstig blijft. Nu de inflatie bijna nul is, kan dat de binnenlandse vraag op peil houden. Aldus het International Monetair Fonds (IMF) in haar gisteren verschenen rapport over de Franse economie.

De economen van het IMF zijn over het algemeen wel te spreken over het beleid van de Franse regering. Het monetair beleid heeft het bedrijfsleven vertrouwen gegeven. Maar gezien de opleving van de binnenlandse vraag en de investeringen door het bedrijfsleven zou de regering meer kunnen doen om structurele problemen op de arbeidsmarkt op te heffen. De verplichte 35-urige werkweek moet soepel worden toegepast om geen fricties toe te voegen, schrijft het IMF.

De beperking van het begrotingstekort tot 3 procent van het bruto binnenlands product is wat voor de euro-overgang nodig was, maar wordt door het IMF als 'onambitieus' bestempeld. De omstandigheden zouden meer mogelijk maken, een voorwaarde om de nog steeds hoge werkloosheid (11,2 procent eind 1999) verder naar beneden te brengen. Met haar belastinghervormingen is de regering wel op de goede weg, schrijft de staf van het Fonds. Maar ook daar geldt: meer en sneller zou beter zijn.

De lange rente in Frankrijk is met 3,3 een van de laagste in Europa, erkent het IMF, maar toch suggereert het voorzichtig te denken aan een verdere verlaging “als de externe omstandigheden het herstel in gevaar zouden brengen'. De Franse centrale bankpresident Trichet, heeft, net als ECB-president Duisenberg nog onlangs weersproken dat een renteverlaging nut zou hebben. De rente is nu al niet een beletsel voor bedrijven om te investeren, was de redenering.

Het IMF erkent dat de grootste risico's schuilen in omstandigheden buiten Frankrijk of het eurogebied.