Gelderland: geen sabotage Betuwelijn

De provincie Gelderland zal de aanleg van de Betuwelijn niet saboteren wanneer het kabinet besluit tot uitstel van de aanleg van de Noordtak de noordelijke afbuiging van de Betuwelijn. Dat bleek gisteren tijdens de vergadering van provinciale staten van Gelderland.

De staten spraken over het mogelijke voornemen van het kabinet de aanleg van de Noordtak enkele jaren uit te stellen. In dat geval moet het goederenvervoer naar het het noorden en naar Duitsland over bestaand spoor.

Dat vindt de regio onacceptabel, zo bleek vorige week al toen betrokken gedeputeerde De Bondt namens een groot aantal gemeenten de voorkeur uitsprak voor een goedkoop trace. Dat zou de aanleg sneller mogelijk maken. Per brief stelde hij minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) van de Gelderse ideeen op de hoogte.

De brief leidde tot boze reacties van vijf gemeenten langs het voorkeurstrace. De Bondt was veel te snel geweest, zo meenden de gemeenten. Bovendien dreigde vorige week een aantal grote statenfracties geen medewerking te verlenen aan de aanleg van de Betuwelijn als de Noordtak zou worden uitgesteld. De Bondt liet weten in dat geval te zullen aftreden. Volgens de gedeputeerde had Gelderland al ingestemd met de komst van de Betuwelijn. Daar kon de provincie nu niet meer op terugkomen.

Gisteren kwam het allemaal weer goed. Hij had “iets te ver voor de troepen uit gelopen', zo gaf De Bondt gisteren tijdens de vergadering toe. De brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat was weliswaar “strategisch geen verkeerde zaak', toch zou het beter geweest zijn om eerst maar eens de trajectnota van de Noordtak af te wachten.

Een meerderheid van de Gelderse statenleden stemde vervolgens in met een motie van de vier grote partijen, waarin een ontkoppeling van Betuwelijn en Noordtak “niet aan de orde is', en waarin goederenvervoer over bestaand spoor “geen bespreekbare optie' werd genoemd. Daarnaast zou er pas een voorkeur voor een trace worden uitgesproken “na afwikkeling van de betreffende procedures'.

Van sancties of consequenties als het kabinet wel zou besluiten tot uitstel van de Noordtak, was in de nieuwe aangenomen motie evenwel geen sprake.