'Duizenden tonnen illegale cfk's ingevoerd'

Duizenden tonnen illegale cfk's (chloorfluorkoolwaterstoffen) komen jaarlijks Nederland binnen via de Rotterdamse haven. Dat staat in een rapport van het Britse onderzoeksbureau Environmental Investigation Agency (EIA), dat vandaag verschijnt. Volgens het rapport zijn de cfk's voornamelijk afkomstig uit China.

Cfk's worden gebruikt als koelvloeistof en als drijfgas voor spuitbussen. Omdat cfk's de ozonlaag aantasten, is de productie en het gebruik ervan in Europa volgens het verdrag van Montreal sinds 1996 verboden. Bedrijven die nog steeds gebruik maken van cfk's mogen alleen gerecyclede chemicalien importeren.

De Rotterdamse douane heeft de afgelopen tweeeneenhalf jaar driehonderdduizend kilo cfk's aangetroffen laat een woordvoerder weten. De chemicalien zijn niet in beslag genomen. “Het enige wat wij doen, is signaleren. Het is vervolgens aan de milieu-inspectie om op te treden.'

Volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM staat het niet vast dat alle doorgevoerde cfk's illegaal zijn. “De stoffen kunnen ook bestemd zijn voor ontwikkelingslanden die volgens het verdrag van Montreal nog wel gebruik mogen maken van cfk's, zoals Brazilie.' De kamerleden J. Feenstra (PvdA) en R. Poppe (SP) hebben inmiddels kamervragen gesteld over het rapport van de EIA.