Drugs

In het artikel Platteland moet meer politie krijgen (in de krant van dinsdag 10 november, pagina 8) worden drie topprioriteiten genoemd: geweld, jeugd en seks. Dit had moeten zijn: geweld, jeugd en drugs.