Derde Republiek

Een van de redenen voor het uitbreken van de Franse Revolutie was dat men een einde wilde maken aan het onrecht dat clerus en adel voor dezelfde misdaden niet dezelfde straf kregen als de 'gewone' burger.

Met verbazing las ik dan ook in NRC Handelsblad van 7 november dat Den Uyl geprezen wordt wegens het verhinderen dat prins Bernhard straf zou krijgen naar aanleiding van de Lockheed-affaire. Wie zoiets leest verlangt er nog meer naar dat na de Bataafse Republiek eindelijk de Derde Republiek wordt uitgeroepen.

    • Drs. L.A.J.M. Bongaarts