Carnavalvierders in Keulen

Op de elfde van de elfde om elf uur elf is in Keulen weer het 'vijfde seizoen' begonnen, de zogeheten 'narrische Jahreszeit'. Op de Oude Markt verzamelden zich meer dan tienduizend carnavalvierders, die zichzelf 'Jecken' noemen.

“De verschrikkelijke, carnavalloze tijd is weer voorbij', zei de Keulse burgemeester aan het begin van de festiviteiten. Het carnavalsfeest is van oorsprong Italiaans. Ook toen het nog een mengsel was van een Romeins lentefeest en een Germaans offerfeest werden al vermommingen gebruikt. De oorsprong van het woord is niet geheel duidelijk. Al in de tiende eeuw wordt in Italie gesproken van 'carne levare', wat zoiets betekent als 'het opruimen van het vlees'. Het carnavalsseizoen duurt dit jaar tot 17 februari, als as-woensdag het begin van de katholieke veertigdaagse vastentijd inluidt. (Foto AP)