Bijna helft leraren wil liever beloning naar prestatie

Bijna de helft van de leraren wil beloond worden voor hun prestaties. Zij hebben dat liever dan de huidige jaarlijkse salarisverhoging die voor iedereen gelijk is.

Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs onder leraren, bestuurders en directeuren in het onderwijs. In het regeerakkoord is een bedrag oplopend tot 215 miljoen gulden in 2002 opgenomen voor de modernisering van het lerarenberoep, waar prestatiebeloning onder valt. Met prestatiebeloning wil de minster van Onderwijs het lerarenberoep aantrekkelijker maken.