'Bellen in auto alleen handsfree'

Een meerderheid in de Tweede Kamer is er voor om handmatig telefoneren in de auto te verbieden. Het bellen in de auto zou dan alleen nog maar handsfree mogen, via een microfoontje en met de handen aan het stuur.

De fracties van de PvdA, CDA, GroenLinks, SGP en RPF denken dat bij een verbod het aantal verkeersslachtoffers zal dalen. Minister Netelenbos (Verkeer) wees de partijen erop dat de handhaving een probleem is. Ze zal het telefoneren in de auto blijven ontmoedigen met voorlichtingscampagnes.