Arrestaties bij ABN in fraudezaak

Vier voormalige medewerkers bij ABN Amro zijn maandag gearresteerd op verdenking van verduistering en oplichting op grote schaal. Met de honderden frauduleuze transacties is in totaal 178 miljoen gulden gemoeid. De verdachten boekten de bedragen jarenlang weg op rekeningen in heel Europa.

Dit is vanochtend door ABN Amro bevestigd. De bank heeft de eigen medewerkers vandaag op de hoogte gebracht van de grootscheepse fraude. De gearresteerde werknemers zouden ongeveer dertig nummerrekeningen van clienten bij de afdeling Diamanten Niet Ingezetenen (DNI) hebben gebruikt waar de vier werkten. De afdeling, gevestigd in het filiaal aan de Sarphatistraat in Amsterdam, beheerde onder meer bankrekeningen van clienten uit het buitenland.

In maart van dit jaar had de bank al aangifte gedaan van valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering in dienstbetrekking. Toen raamde zij de schade op 160 mijoen. Vanwege de omvang van de zaak en de complexiteit heeft de politie nu pas aanhoudingen kunnen verrichten.

In de informatie aan de eigen medewerkers geeft ABN Amro niet alleen een overzicht over de frauduleuze handelingen in de Sarphatistraat, ook wordt de toenmalige controle bekritiseerd. “Het feit dat de onregelmatigheden gedurende enkele jaren niet zijn opgemerkt, heeft een aantal ongemakkelijke vragen naar boven gebracht over de effectiviteit van de controleprocedures en de risicobeheersing', stelt de bank. De verantwoordelijke managers hebben volgens het bulletin te weinig aandacht gegeven aan “de frauderisico's'. De openheid moet ervoor zorgen dat uit “dit soort pijnlijke ervaringen' lessen worden getrokken.

Naast de arrestatie van de vier voormalige werknemers is volgens een woordvoerder “een tiental medewerkers overgeplaatst, berispt of ontslagen'. Volgens hem zijn tot op het hoogste, operationele niveau maatregelen getroffen, maar details wil hij niet verstrekken.

Binnen de raad van bestuur zijn geen maatregelen genomen, omdat dit college geen rechtstreekse verantwoordelijk kent.

Om herhaling van fraude van deze omvang te voorkomen wil ABN Amro het gebruik van zogeheten nummerrekeningen zoveel mogelijk terugdraaien. De bijna 800 anonieme rekeningen zijn inmiddels gereduceerd tot “enkele tientallen'.