Winst Delta Lloyd omhoog

De nettowinst van verzekeraar Delta Lloyd is in de eerste negen maanden van dit jaar licht gestegen van 335 miljoen gulden naar 341 miljoen. Het verging het concern op de meeste terreinen goed. Alleen in de schadeverzekeringssector daalde de winst voor belastingen van 57 miljoen naar 44 miljoen. Er waren fors hogere schadelasten door stormen in juni en september, waterschaden en enkele grote bedrijfsbranden.