Wie tegen de markt ingaat, moet van goeden huize komen

Lange tijd ging het beleggingsclub D'n Anwas voor de wind. Tot de beleggingsadviseur van de Rabobank deze herfst zijn hand overspeelde. “Al snel werd duidelijk dat we dit niet hoefden te pikken.'

Wim Snippe is moe. Vannacht nog tot twee uur vergaderd, vanochtend voor achten alweer aan het werk. Als voorzitter van het bestuur van beleggingssocieteit D'n Anwas heeft hij vijf hectische weken achter de rug, al zegt hij het zelf. Vijf weken van intensief overleg, gisteravond afgesloten met een akkoord over een schadeloosstelling door de Rabobank in Doetinchem.

Snippe, directeur van het bedrijf Dredging Automatic in 's-Heerenberg, was in 1996 een van de oprichters van D'n Anwas. Want hoe gaat dat: je komt als beleggers eens bij elkaar en merkt dat je eigenlijk te weinig tijd en kennis hebt om zelf te beleggen. “We zijn begonnen vanuit de gedachte een groep mensen bijeen te brengen die goed met elkaar overweg moest kunnen. Dat is gelukt. We beleggen regelmatig thema-avonden en gaan eens per jaar zeilen. De groep zouden bovendien lagere tarieven betalen.'

De beleggingsactiviteiten werden ondergebracht bij de Rabobank in Doetinchem. “Een aantal leden had daar goede ervaringen.' Ze mochten alleen eigen geld inleggen, geen geleend geld: minimaal 100.000, maximaal 500.000 gulden. Het belegde vermogen groeide snel, zo bleek uit de maandelijkse berichten van de bank. In 1997 werd D'n Anwas II opgericht, begin dit jaar D'n Anwas III. “Het ging echt goed.'

Tot 3 oktober. Op die dag kreeg Snippe een boodschap van de bank waar hij nogal van schrok: de participatiewaarde was gedaald van 45 naar dertig miljoen gulden. “Dan raak je toch even in paniek. Al snel werd duidelijk dat we dit niet hoefden te pikken. Natuurlijk was de AEX-index fors gedaald, maar geen 35 procent. We hebben een advocaat in de arm genomen en de directie aansprakelijk gesteld.' De problemen bij de bank waren volgens Snippe deels te wijten aan de beleggingsadviseur van de bank, die het geld van de club had belegd op de Optiebeurs.

Hij had gespeculeerd op een forse koersstijging. Toen de koersen instortten, verkocht hij putopties om te redden wat nog te redden viel. Dat pakte verkeerd uit. Het verlies liep verder op. Snippe gaat niet zover te zeggen dat alleen de beleggingsadviseur de schuldige is.

In de weken die volgden waren er vergaderingen en besprekingen. Overdag, in de avonduren en in de weekeinden. “Je probeert ook nog een eigen bedrijf draaiende te houden, dus van een gezinsleven of vrije tijd is de afgelopen weken geen sprake geweest. Je overlegt met advocaten, bespreekt de zaak met de rest van het bestuur, praat met de bank. En al die tijd voel je continu de druk dat je bezig bent met het geld van de leden. Dan zijn er echt momenten dat je er even helemaal doorheen zit.'

De bank kwam op zeker moment met een schikkingsvoorstel. Veel te laag, oordeelde het bestuur. “Ze zat ongeveer de helft onder de 17,7 miljoen gulden die ze nu betaalt.' Met het uiteindelijke voorstel gingen de 150 leden gisteravond na drie uur vergaderen bijna unaniem akkoord. “Het alternatief is de juridische weg bewandelen. Maar dat kost veel tijd en geld en de uitkomst is ongewis.'

De schadeloosstelling voorkomt echte problemen bij de leden. De beleggingsadviseur speculeerde echter ook met geld van particulieren. “En die zitten wel in grote moeilijkheden.' Onduidelijk is of de bank ook hen tegemoetkomt.

De zaak heeft voor nogal wat opschudding gezorgd in de Achterhoek. “Er wordt veel over gesproken', beaamt directeur A. Hulsteijn van de ING-Bank in Hengelo. Zowel de beleggingsadviseur als de directeur van de Rabo in Doetinchem ontmoet hij regelmatig. “De adviseur had een heel eigen zienswijze op beleggen.

Ging vaak tegen de markt in. Zo meende hij dat de AEX-index door de 1.500-puntengrens zou gaan. Maar als je tegen de markt wilt ingaan, dan moet je van goeden huize komen. Hij is, schat ik zo in, te ver doorgeschoten en niet door zijn baas teruggefloten.'

Een trieste zaak, oordeelt Hulsteijn. “Erg zuur voor de betrokkenen en niet goed voor het imago van de Rabobank. Maar ik heb niet het idee dat dit de mensen zal afschrikken om te beleggen.'

    • André Ritsema