We zijn eigenlijk heel kwaad op Engeland; De financieel manager van een transportonderneming

Naam : Frank Claassens, 27 jaar Functie : Financieel manager Breda Transport in Hazeldonk Voordeel komst euro : de overzichtelijkheid en de doorzichtelijkheid. Nadeel komst euro : Je hebt er een hoop werk aan.

“Wij denken zelf - samen met de adjunct-directeur bereid ik het bedrijf erop voor - dat er door de euro niet zo veel zal veranderen. Ook van klanten horen we relatief weinig. We zijn naar een paar seminars geweest om te luisteren, maar het is zoals wel vaker met dit soort zaken: veel geschreeuw, weinig wol.

“Begin oktober hebben we een werkgroep bij elkaar geroepen met van iedere afdeling een persoon: van de sales, van de planning, van de crediteurenadministratie en van de automatisering - dat is degene die op al onze vestigingen de nieuwe software gaat installeren en ook een week lang blijft om te kijken of alles werkt.

“We hebben ongeveer tweehonderd eigen vrachtwagens rijden, zo'n vijftig vanuit Nederland, de rest onder meer vanuit Engeland, Belgie Italie, Frankrijk, Spanje, Polen, en sinds kort vanuit Wit-Rusland. Zeventig procent van onze omzet is het vervoer van confectie, vooral van en naar Marokko.

“Het luxe-probleem is dat wij heel veel klanten hebben. En we zijn een beetje eigenwijs. Wij gaan per 1 januari 1999 al over op de euro. We passen de lay-out van onze facturen aan.

Naast de normale kolom met D-marken of guldens of Engelse ponden komt een kolom voor euro's. De klant mag zelf kiezen of hij wil betalen in de oude valuta of in euro's. Daarover is deze maand een mailing de deur uitgegaan.

“Het past ook in ons beleid. We zijn heel klantvriendelijk, heel flexibel. Wij zijn relatief duur, maar leveren daarvoor ook kwaliteit. De klant kan het in financieel opzicht krijgen zoals hij het hebben wil. Kijk, confectionairs willen graag een factuur per stuk, per broekje of truitje, zodat ze voor hun stuksprijs weten waar ze aan toe zijn. Zo'n factuur is natuurlijk wel wat bewerkelijker dan een factuur per vrachtwagen. Vanaf 1 januari 2000 krijgt de klant zijn rekening nog alleen in euro's. Dat moet kunnen. Elk boekhoudpakket kan vreemde valuta boeken en ik kan me niet voorstellen dat we nog klanten hebben waar ze nog een administratie zonder computers hebben.

“Het wordt zeker makkelijker door de euro. We zijn eigenlijk heel kwaad op Engeland dat ze niet meedoen. Want wat is de Engelse pond de laatste jaren geweest: van 2,50 tot 3,50. Ik doe zelf de consolidatie van de groep. Nou, we hebben nogal wat vorderingen en schulden die door de koersschommelingen flink van waarde kunnen wisselen.

“Koersrisico's vervallen door de komst van de euro, maar transferkosten [het overboeken van geld naar het buitenland] blijven bestaan - dat hebben we op zo'n seminar van de ABN Amro nog eens duidelijk meegekregen.

“Het is door de eenwording van Europa wel wat gemakkeljker geworden om in de andere eurolanden te werken. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk is het nog steeds een drama. Die Fransen zijn zo chauvinistisch, ze blijven hun eigen regels maken.

De plannen van de Franse overheid - nog afgezien van een VUT-leeftijd van 55 jaar - daar is bijna niet mee te werken. Een voorbeeld van hun wetgeving: onze Franse chauffeurs moeten na een bepaald aantal uur ophouden met werken, dan zouden ze niet verder mogen rijden. Dat komt er op neer dat als ze in Marokko zijn geweest, ze ongeveer in Madrid stil komen te staan en wij voor een vervanger moeten zorgen. Je probeert daar dan toch afspraken over te maken, maar die inspecteurs komen er later weer op terug. Als bedrijf sta je dan met je rug tegen de muur zonder verder te weten wat te doen.

“En de Europese regels pakken lang niet altijd in ons voordeel uit - om het voorzichtig te zeggen. Deze maand moeten we bijvoorbeeld van vijftig vrachtwagens 35 centimeter afzagen - hup, de snijbrander er tegenaan. Kortere vrachtwagens zijn veiliger, hebben ze een paar jaar geleden in Brussel bedacht. Maar die 35 centimeter betekent wel dat er een hele pallet minder in die auto past en er dus meer vrachtauto's moeten rijden om dezelfde hoeveelheid lading te vervoeren.'

    • Remmelt Otten