Schadegrens valt goed

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie zijn tevreden over de voorlopige, globale begrenzing van het gebied waarvoor de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) in verband met de wateroverlast zal gelden.

Een definitieve en exacte begrenzing laat nog even op zich wachten. Met name over de exacte grenzen in Noord-Holland, Friesland en Groningen wordt nog overlegd, zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die over de WTS gaat.

Ook het ministerie van Landbouw is nog niet klaar met de uitwerking van de speciale oogstschaderegeling voor boeren en tuinders. Omdat deze regeling door Brussel goedgekeurd moet worden, duurt het wat langer dan verwacht voor de boeren duidelijkheid gegeven kan worden. De Tweede Kamer heeft daarom besloten een voor donderdag gepland overleg over de waterschaderegelingen te verplaatsen naar volgende week.

Volgens de Drentse commissaris van de koningin in Drenthe valt bijna zijn hele provincie binnen het rampgebied. Dit resultaat is volgens hem bereikt omdat niet alleen het criterium van 75 millimeter water in een etmaal bepalend is geweest. (ANP)