Rabo betaalt beleggersclub 17,7 miljoen; Verlies op beurs geschikt

De Rabobank in Doetinchem betaalt beleggingsclub D'n Anwas 17,7 miljoen gulden als schadeloosstelling wegens de `onevenredig grote verliezen' die de club, mede door de bank, heeft geleden.

De 150 leden van de Doetinchemse club gingen gisteravond op een besloten bijeenkomst in 's-Heerenberg akkoord met het schikkingsvoorstel van de bank. Bij de bank in Doetinchem wil niemand commentaar leveren op de gebeurtenissen. Het bedrag is, aldus een woordvoerder op het Rabo-hoofdkantoor in Utrecht, niet gebaseerd “op mathematische berekeningen, maar op een inschatting door de bank en door de club'.

De beleggingsclub ontstond in 1996, en bleek al snel zo succesvol dat ook D'n Anwas II en III werden opgericht. Door de grootte van de groep kon ze lagere handelstarieven bedingen dan gebruikelijk. De leden moesten elk minimaal 100.000 en maximaal 500.000 gulden inleggen. Namens de club zou de Rabobank in Doetinchem het geld beleggen op de Optiebeurs. De beleggingsadviseur van de bank speculeerde op een forse stijging van de AEX-index. Hij kwam in de problemen toen de beurs in september instortte. Om de geleden verliezen te compenseren besloot de adviseur putopties te verkopen, op basis waarvan de verkoper wordt verplicht aandelen tegen een tevoren afgesproken prijs te kopen. Toen de koersen nog verder zakten - en de aandelen veel te duur moesten worden gekocht - nam het vermogen van de leden nog verder af.

Volgens de Rabo zijn de verliezen niet alleen aan de adviseur te wijten. “In het algemeen kun je zeggen dat er sprake is geweest van miscommunicatie. Het is niet goed duidelijk gemaakt wie wat op welk moment moest doen. Daarover waren slechts vage afspraken gemaakt. Het was niet duidelijk bij welke beurskoers de leden gewaarschuwd moesten worden.'

De directeur van de Doetinchemse Rabobank is inmiddels met verlof gestuurd, de beleggingsadviseur heeft zich ziek gemeld.

Omdat de Rabobank een corporatie is met zelfstandige leden zal het schadebedrag door de Rabobank in Doetinchem betaald moeten worden. Of D'n Anwas bij de gewraakte bank blijft is nog niet duidelijk. Op 1 december nemen de leden daarover een besluit.