NZH-personeel acht busvervoer ondermaats

Het personeel van NZH in Haarlem, onderdeel van Verenigd Streekvervoer Nederland-1, is zeer bezorgd over gang van zaken in het bedrijf. De kwaliteit van het vervoer is volgens de ondernemingsraad beneden de maat: ritten en diensten vervallen doordat bussen verouderd raken, door een gebrek aan chauffeurs en een ondoelmatige bedrijfsvoering. De OR eist dat de directie uiterlijk 23 november aangeeft hoe ze de problemen oplost anders komen er acties. (ANP)