Nederland alleen in Europa

Nederland komt bij de eerste test in de Europese Unie geheel alleen te staan met de onwrikbare eis van een nulgroei van de begroting. Minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) zei afgelopen maandag nog dat Nederland wordt gesteund door Duitsland, Groot-Brittannie, Zweden en Oostenrijk.

Deze landen blijken bij de eerste confrontatie met mogelijke gevolgen toch bereid te zijn om zoveel geld uit te trekken dat de begroting hoger komt dan het uitgavenniveau van 1999 plus inflatie, wat volgens Nederland de nulgroei is.

Dit zeggen zowel diplomaten van lidstaten van de EU als de Nederlandse liberale Europarlementarier Plooij-van Gorsel, die actief betrokken is bij deze eerste onderhandelingen waar de houdbaarheid van de Nederlandse strategie op het spel staat.

De kwestie kwam gisteravond aan de orde bij onderhandelingen tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement over een vierjarenbudget voor onderzoek. Nederland wil daarbij niet meer uittrekken dan 14,3 miljard ecu (31,4 miljard gulden), waardoor de nulgroei wordt gehandhaafd. De eis van het Europees Parlement is gezakt van ruim 16 miljard ecu naar 15 miljard ecu. Nederland is slechts bereid om 15 miljard uit te trekken, als een andere post in de categorie intern beleid voor de jaren 1999 tot 2002 met 700 miljoen ecu omlaag gaat.

Zowel diplomaten als Europarlementariers zeggen dat zo'n begrotingspost niet te vinden is. De landen die Nederland zeiden te steunen bij de nulgroei, blijken desondanks bereid te zijn om het Europees Parlement tegemoet te komen en 15 miljard ecu uit te trekken zonder dat er op een andere post wordt gekort.

Hoewel er officieel tot 24 november tijd is, is het de bedoeling dat de onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement donderdag worden afgerond. Nederland staat dan voor de keus: of de overeenkomst over de vierjarenbegroting onderzoek met een veto tegenhouden, of afwijken van de eigen nulgroei-strategie. Europarlementarier Plooij kan zich niet voorstellen dat Nederland zich niet neerlegt bij een akkoord over 15 miljard ecu.

Nederland zou aan de kosten van dit onderzoeksprogramma zelf de laatste jaren slechts 6 procent bijdragen en 8,3 procent terug ontvangen. Het programma zou van groot belang zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven.

    • Ben van der Velden