`Microsoft bedreigde partner Intel'; Dreigement over software

Intel heeft onder zware druk van Microsoft afgezien van de ontwikkeling van software die bedreigend was voor het bedrijf van Bill Gates. Aan deze verklaring hield Intelbestuurder Steven McGeady gisteren vast.

McGeady, vice-president van Intel en getuige in de rechtszaak tegen het van monopoliepraktijken verdachte Microsoft, verklaarde dat Gates heeft gedreigd een investering van 500 miljoen dollar in de ontwikkeling van ondersteunende programmatuur voor Intel-processoren stop te zetten. Gates wilde daarmee voorkomen dat Intel door zou gaan met de ontwikkeling van software voor het soepel verwerken van geluids- en beeldmateriaal op computers in het algemeen en Internet in het bijzonder. Microsoft en Intel, toonaangevend in respectievelijk besturingssystemen en microprocessoren werken intensief samen bij de ontwikkeling van hun nieuwe producten.

Toen Mc Geady Bill Gates op 25 augustus 1995 vertelde dat Intel werkte aan het softwareproject (Native Signal Processing genoemd, NSP) was de Microsoft-topman woedend.

“Het was ons duidelijk dat het dreigement [de ondersteuning van Intel-processoren stop te zetten] geloofwaardig en bedreigend was',zei McGeady.

Mc Geady hield vast aan deze verklaring ondanks zware druk van Microsoft-advocaat Steven Holley. Holley vroeg McGeady gisteren wat Intel ervan had weerhouden Microsoft eerder op de hoogte te brengen van de plannen op dit gebied. “De vrees die uiteindelijk bewaarheid werd' kaatste McGeady de bal terug. “De vrees dat Microsoft het project uit de weg zou ruimen.'

De getuigenis van McGeady is in tegenspraak met een videoregistratie van Bill Gates die eerder in de rechtszaal werd getoond. Gates verklaarde dat hij Intel nooit onder druk heeft gezet om projecten stop te zetten en dat hij niet wist van researchprogramma's bij Intel op het terrein van Internetsoftware.

De uitspraken van McGeady zijn ook in tegenspraak zijn met een getuigenis van zijn collega Ron Whittier die eerder verklaarde dat het NSP-project niet werd stopgezet om tegemoet te komen aan de druk van Gates.

Geconfronteerd met deze getuigenis deed McGeady de woorden van Whittier af als een pr-verhaal. “In zijn getuigenis?', reageerde de Microsoft-advocaat. “Ja', was het antwoord van Mc Geady.

McGeady heeft bij Intel een jaar vrijaf genomen om te doceren aan het onderzoeksinstituut MIT. Hij wordt door Microsoft gerespecteerd. Dat blijkt uit een e-mail van Microsoft-bestuurder Paul uit 1996 aan Gates: “[McGeady heeft] jammergenoeg, meer IQ (...) dan de meesten daar [bij Intel]'. (Reuters)