Kerstmis en advent volgens r.k.-poster

Met posters, ansichtkaarten en een televisiespotje wil het aartsbisdom Utrecht de aandacht vestigen op de aanstaande adventstijd en het kerstfeest. Volgens perschef J.W. Wits van het aartsbisdom weet vrijwel geen enkele leerling van een katholieke school waar het met advent en met kerstmis om gaat en zijn er zelfs katholieke jongeren die menen dat bij het kerstfeest de dood van Jezus wordt herdacht.

Met een “eigentijdse vorm van geloofscommunicatie' wordt nu geprobeerd om vooral jongeren te bereiken. Aartsbisschop Simonis heeft voor deze actie zijn `nihil obstat' (verklaring van geen bezwaar) verleend.

De nieuwe campagne die vandaag van start gaat, is een vervolg op de spraakmakende poster Who is afraid of God van vorig jaar.

Het aartsbisdom raakte door die poster in ernstige juridische problemen verwikkeld met de weduwe van de Amerikaanse kunstenaar Barnett Newman omdat de poster te veel gelijkenis vertoonde met diens schilderij Who is afraid of red, yellow and blue. Na enkele aanpassingen oordeelde de rechter dat de poster van het aartsbisdom er uiteindelijk wel mee door kon.

De poster van dit jaar vertoont volgens Wits geen gelijkenis met enig eerder kunstwerk. De bedoeling is om met deze poster, die ook als ansichtkaart en als tv-spotje is vervaardigd, op moderne wijze de “menswording van God in Jezus door het inverwachting raken van Maria' tot uitdrukking te brengen.

De poster geeft een eigentijdse interpretatie van het mysterie van Gods menswording en verwijst naar het verhaal waarin Maria hoort van haar aanstaande zwangerschap (Lukas 1, 26-38).

Volgens Wits heeft de rooms-katholieke kerk in Nederland naar buiten toe wel een gezicht en imago, maar weet de kerk naar binnen toe vaak niet waar hij voor staat of wat hij vertegenwoordigt.

    • Frits Groeneveld