Kamer toch voor snelle start euro

De Tweede Kamer houdt voorlopig vast aan een zo snel mogelijke introductie van de euro. Het Nationaal Forum pleitte maandag in een advies aan minister Zalm van Financien voor een overgangsperiode van maximaal vier weken. Het parlement vindt dit te lang.

De regeringspartij VVD heeft nog “steeds een voorkeur voor de big bang'. De voorgestelde vier weken lijken Tweede-Kamerlid W. van Beek van de VVD erg royaal. “Als het echt niet op een dag kan, dan moet de periode zo kort mogelijk zijn. Tussen 1 dag en 31 dagen zit een behoorlijk gat. Het rapport kan mij er niet van overtuigen dat die maand nodig is', zegt Van Beek. Ook D66 zegt door het advies van het Nationaal Forum niet overtuigd te zijn van de voordelen van een lange overgang.

F. Crone (PvdA) blijft op een snellere overgang hopen, maar wil, net als de anderen, het standpunt van het kabinet afwachten. “De partijen binnen het Nationaal Forum moeten in elk geval in gesprek blijven over een kortere termijn. De discussie vind ik nu veel te emotioneel.' Vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf en de detailhandel voorstanders van een big bang, trokken zich maandag zelfs demonstratief terug.

De grootste oppositiepartij, het CDA, houdt vast aan een omwisselingsdag. “Ervaringen in het buitenland leren dat dit kan. In Frankrijk heeft de omwisseling van de oude in nieuwe francs, in de jaren zestig, ook in een dag plaatsgehad. De omwisseling in Oost-Duitsland van de Ostmark in D-mark was eveneens kort', zegt het Kamerlid H. de Haan.