Hulp aan arme landen op laagste peil

De ontwikkelingshulp is het afgelopen jaar op het laagste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog beland. Tegelijkertijd is de doelmatigheid van de steun aanmerkelijk verbeterd, zo concludeert de Wereldbank. Het bedrag dat de geindustrialiseerde wereld aan ontwikkelingslanden overmaakt is drastisch gedaald.

In 1997 was dat 48 miljard dollar vergeleken met 69 miljard dollar in 1991. Maar de rijke landen richten hun hulp steeds vaker op regeringen die een degelijk beleid voeren. Als de rijke landen 10 miljard dollar extra besteden aan landen die een gezond financieel-economisch beleid voeren, dan halen ze daarmee 25 miljoen mensen uit de armoede. Besteden ze dat bedrag aan algemene onttwikkeligshulp dan krijgen `slechts' 7 miljoen mensen een beter bestaan, aldus de bank. (Reuters)