Geen doorbraak Annan in conflict W-Sahara

Het is secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties niet gelukt een doorbraak te bereiken in het conflict tussen Marokko en de bevrijdingsbeweging Polisario. Beiden maken aanspraak op de Westelijke Sahara.

De Marokkaanse premier Abdelrahmane El Youssoufi liet gisteren namens koning Hassan van Marokko weten nog niet definitief akkoord te gaan met het voorstel van de VN-secretaris-generaal voor een referendum. Youssoufi vindt dat verdere gesprekken nodig zijn. Volgens hem moeten deze in New York plaatshebben, maar een concrete datum noemde de Marokkaanse premier niet.

Annan bracht deze week een vierdaags bezoek aan Marokko in de hoop de al zeven jaar durende impasse over de Westelijke Sahara te doorbreken. In het gebied wonen de Saharawi. Marokko maakt echter sinds 1976, nadat Spanje het gebied als kolonie opgaf, aanspraak op het fosfaatrijke gebied en sindsdien hebben veel Marokkaanse kolonisten zich in de Westelijke Sahara gevestigd.

In 1991 werd er een akkoord bereikt: de bewoners van Polisario zouden zich in een referendum uitspreken over aansluiting bij Marokko dan wel onafhankelijkheid. Het meningsverschil draait nu om wie er gerechtigd is te stemmen. De Saharawi willen niet dat alle Marokkaanse kolonisten deelnemen aan de volksraadpleging, maar slechts degenen die er sinds 1974 gevestigd zijn. Marokko weigert dit laatste en om die reden is het referendum, waartoe zeven jaar geleden besloten was, talloze keren uitgesteld. Op dit moment is het gepland voor december volgend jaar, maar over de voorwaarden bestaat nog steeds geen consensus.

Annan waarschuwde maandag dat de VN-troepen die er sinds 1991 gelegerd zijn om de vrede te bewaren, er niet eeuwig kunnen blijven. De aanwezigheid van de VN in het gebied is een jaarlijkse kostenpost van negen miljoen gulden. Het conflict om de Westelijke Sahara is na de kwestie-Cyprus het langstslepende conflict waar de Verenigde Naties bij betrokken zijn. (Reuters)