Filmfonds Rotterdam in problemen; Bestuur legt taken neer

Uit onvrede over het ontbreken van financiele garanties is het bestuur van het Filmfonds Rotterdam opgestapt. Effectief stimuleren van de Rotterdamse audiovisele sector acht het bestuur niet langer mogelijk. Het voortbestaan van het fonds is onzeker.

In samenspraak met directeur Dick Willemsen heeft het bestuur van het Filmfonds Rotterdam, onder voorzitterschap van Pim Vermeulen, op 2 november besloten om af te treden en de taken over te dragen aan de gemeente Rotterdam. Aanleiding is onduidelijkheid over financiering van het fonds: in het gemeentebudget is voor 1999 geen reservering gemaakt voor het huidige jaarbudget van twee miljoen gulden, tot nog toe afkomstig uit middelen van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR). Laat staan voor de aangevraagde acht miljoen gulden per jaar voor de periode tot 2002.

Het Filmfonds Rotterdam, opgericht in 1996, heeft als taak om de audiovisuele bedrijvigheid in de regio Rotterdam te stimuleren en streeft naar een verbinding tussen culturele en economische doelstellingen. Niet zomaar “een leuk cultureel fondsje', aldus directeur Willemsen, maar een volwaardig economisch fonds. De laatste drie jaar subsidieerde het fonds tal van film- en videoproducties die zich in ruil verplichtten om 125% van het ontvangen bedrag te besteden binnen de Rotterdamse av-sector. Daarnaast initieerde het fonds de Rotterdamse Speelfilmprijs en `Kort Rotterdams', een stimuleringsprogramma voor korte films.

In juli van dit jaar vroeg het fonds in een Toekomstnota aan de gemeente om het jaarbudget te verhogen tot acht miljoen gulden per jaar. In afwachting van de uitkomst van een externe evaluatie van het fonds is de besluitvorming van de gemeente echter opgeschort, en op 12 oktober kreeg het fondsbestuur te horen dat zelfs het huidige jaarbudget voor 1999 nog niet is gereserveerd. Plannen voor herziening van de Rotterdamse av-sector, waarbij bijvoorbeeld naar Amerikaans voorbeeld een filmcommissioner zou worden aangesteld, zijn nog niet afgerond.

Wethouder Hans Simons spreekt op 24 november met alle partijen over deze overkoepelende plannen.

Onduidelijk is of en hoe het Filmfonds Rotterdam verder zal gaan. Toegezegde leningen worden voorlopig niet uitbetaald, waardoor diverse filmplannen vermoedelijk in de ijskast zullen verdwijnen. Een recente aanvraag van Chiem van Houweninge's productiebedrijf Blue Horse Productions voor f144.000, naar eigen opgave goed voor een opbrengst van f883.500 voor de Rotterdamse av-sector, zal niet kunnen worden gehonoreerd. Fondsdirecteur Willemsen, die overigens per 1 januari een nieuwe functie aan de Nederlandse Film- en Televisie Academie aanvaardt en nog geen opvolger heeft, heeft vertrouwen in een wederopstanding: “Rotterdam kan het zich niet permitteren om dit af te blazen.' Het College van B en W betreurt de bestuursbeslissing en de vertraagde besluitvorming, maar streeft naar voortzetting van het fonds. Een ambtelijk voorstel voor voortzetting van het fonds met een jaarbudget van drie miljoen gulden is onderweg.