`Exportverbod voor afval uitbreiden'

De Europese Commissie heeft gisteren een uitbreiding voorgesteld van het verbod in de Europese Unie op de export van gevaarlijk afval naar ontwikkelingslanden. De stap, die nog door de EU-lidstaten moet worden goedgekeurd, is bedoeld om de regelgeving in de Europese Unie in overeenstemming te brengen met de Conventie van Bazel, een internationaal verdrag over de export van gevaarlijk afval.

De partijen bij de Bazelse Conventie kwamen in 1995 overeen de industrielanden van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) te verbieden gevaarlijk afval naar ontwikkelingslanden te exporteren voor opslag. Ofschoon het verdrag nog niet van kracht is omdat nog te weinig landen het hebben geratificeerd, is het in de EU sinds januari van kracht. In februari kwamen de ondertekenaars ook overeen de verscheping van gevaarlijk afval voor recycling of opwerking naar niet-OESO-landen te verbieden. De Europese Commissie stelde gisteren regels voor die moeten waarborgen dat EU-partijen onder dit uitgebreidere verbod vallen. Het Europese voorstel gaat verder, omdat de lijst gevaarlijke afvalstoffen langer is.