De Milliano verlaat het CDA om standpunt Bosniers

Het Tweede-Kamerlid Jacques de Milliano stapt zowel uit de CDA-fractie als uit het CDA. Dat heeft hij gisteravond bekendgemaakt. Het is nog onzeker of hij zich bij een andere Kamerfractie aansluit, dan wel zijn zetel opgeeft.

Aanleiding voor zijn vertrek is het standpunt van zijn fractie aangaande het terugsturen van Bosnische vluchtelingen met een A-status. In een brief aan de fractie die gisteren uitlekte, eiste De Milliano “onmiddellijke' intrekking van dit standpunt omdat het riekte naar “politiek opportunisme', aldus de oud-voorman van de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Hij wees erop dat met de A-status verwachtingen waren gewekt die niet zomaar kunnen worden gelogenstraft, door een groep van zo'n vierduizend Bosniers terug te sturen omdat het in hun land nu veilig zou zijn.

Volgens De Milliano zou de fractie dat drie weken geleden ook hebben gevonden, maar daarna tot een ongerechtvaardigde beleidswijziging hebben besloten. Fractievoorzitter De Hoop Scheffer bestreed dit ten enen male, en ontkende ook de suggestie van De Milliano dat het fractiebeleid haaks staat op het verkiezingsprogramma.

Hij zei dat de fractie De Milliano de ruimte had willen geven een minderheidsstandpunt in te nemen aangaande het asielbeleid. De Milliano weigerde dit, omdat hij zijns inziens zo niet effectief genoeg kon opereren.

“Wij betreuren zijn vertrek, maar wij hebben als fractie een maximale handreiking gedaan. Hij heeft deze handreiking niet kunnen aanvaarden, maar vindt dat het standpunt van de gehele fractie moet worden gewijzigd. Dat is een brug te ver', aldus De Hoop Scheffer gisteren.

Partijvoorzitter Helgers zei gisteren te verwachten dat De Milliano zijn zetel zou opgeven. Het Kamerlid zou voor dit soort situaties namelijk een standaardverklaring hebben ondertekend waarin hij belooft afstand te doen van zijn zetel. Vanmorgen bleek echter dat De Milliano deze verklaring niet heeft getekend.

Wellicht blijft hij Kamerlid. Gisteren verwees De Milliano naar zijn grote aantal voorkeursstemmen (12.000) en adhesiebetuigingen.