Artsenopleiding

`Opleiding arts is te smal en moet korter' (NRC Handelsblad, 31 oktober). Volgt een aantal argumenten voor de vervanging van specialisten door 'ziekenhuisartsen', voor het recht op een 'normaal' leven en voor een kortere vervolgopleiding. Wij zouden willen pleiten voor een bekorting van de universitaire opleiding tot arts. Die duurt nu zes jaren en dat is niet te lang voor de eisen die nu aan de afgestudeerde arts worden gesteld, maar het is wel de vraag of die eisen nog de werkelijkheid weerspiegelen.

Van de medische faculteiten wordt gevraagd hun studenten klaar te maken voor de aanvang van een vervolgopleiding. Maar de faculteiten leren hun studenten veel te veel zaken die ze nooit meer nodig hebben en te weinig over onderwerpen die onontbeerlijk zijn in de uiterst complexe gezondheidszorg waarin ze zullen moeten functioneren. Een voorbeeld van het eerste: twee jaar praktische training in een tiental specialismen in een ziekenhuisomgeving waar een deel van hen nooit in zal terugkeren en een ander, kleiner deel na het artsexamen in het kader van hun vervolgopleiding in ieder geval nog jaren zal doorbrengen. Voorbeelden van het tweede: economie van de gezondheidszorg, communicatie met en over patientenen en klinisch denken.

Medische faculteiten zouden in staat moeten worden gesteld zich te beperken tot de `core business' van de academische opleiding. Daarvoor is vier of vijf jaar voldoende.

    • Prof.Dr. H.J.Huisjes
    • Prof.Dr. H.J.M.Van Rossum