Antilliaans probleem

DE ANTILLEN kregen in het regeerakkoord slechts enkele regels toebedeeld en die gingen nog voornamelijk over de bureaucratische structuur van het Koninkrijksbeleid. Toch zijn er wel enkele inhoudelijke problemen die aandacht vragen. De migratie van kansarme jongeren naar Nederland bijvoorbeeld. De Amsterdamse wethouder Van der Aa luidde onlangs de noodklok en bepleitte een registratieplicht. De reacties uit Caraibische kring waren voorspelbaar heftig: “Moeten ze soms een gele A op hun jas naaien?' Maar ook de nieuwe staatssecretaris voor Koninkrijkszaken, De Vries, waarschuwde dat Antillianen gewoon een Nederlands paspoort hebben. Hoe kan de overheid onderscheid maken tussen mensen met hetzelfde paspoort?

De gewone regels voor de bevolkingsboekhouding hebben uitkomst gebracht, zo blijkt uit het actieplan dat De Vries heeft gepubliceerd samen met minister Van Boxtel (Grote stedenbeleid en Integratie). Landverhuizers moeten zich behoorlijk in- en uitschrijven. Deze administratieve plicht wordt gekoppeld aan een inburgeringscursus en in het geval van minderjarigen aan een voogdijregeling. Van der Aa tevreden want het was hem vooral begonnen om de zichtbaarheid van potentiele probleemjongeren. Maar hij zegt er eerlijk bij dat er nog heel wat dient te gebeuren aan de bereikbaarheid van probleemgevallen.

ZOLANG AAN de concrete opvang kennelijk nog veel ontbreekt is dit een extra argument terughoudend te zijn met verdergaande maatregelen als een visumplicht voor Antilliaanse migranten naar Nederland (een visumplicht in omgekeerde richting bestaat al). Toch is dit middel niet uit te sluiten, juist wegens de staatkundige gelijkwaardigheid die tussen de verschillende delen van het Koninkrijk dient te worden nagestreefd. Zo kort als het regeerakkoord over de Antillen was, zo duidelijk is de toelichting op de eerste begroting van de nieuwe bewindslieden voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden: “Verantwoordelijkheden leggen waar ze thuishoren.' Daarbij behoort niet alleen verbetering van de instroom maar ook beperking van de uitstroom uit de Antillen wel te verstaan.