THE WORLD BANK RESEARCH OBSERVER

Financiering op lange termijn leidt tot grotere productiviteit. Het bedrijfsleven in landen met een actieve aandelenbeurs groeit sneller dan het bedrijfsleven in landen die op interne financiele bronnen zijn aangewezen. Krediet op basis van overheidssubsidie zet geen zoden aan de dijk. Integendeel,dat vertraagt de groei. Dat blijkt uit een onderzoek van Gerard Caprio en Asli Demirguc-Kunt van de Wereldbank naar de vraag in hoeverre er een tekort bestaat aan langetermijnfinancie- ring, en in hoeverre die schaarste de groei beinvloedt. Ze doen verslag in de Research Observer.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het tekort aan Langetermijn-financiering voor de ontwikkelingslanden, anders dan vaak wordt beweerd, niet het gevolg is van macro-economische factoren, maar een structureel verschijnsel. Als je een grote onderneming uit India zou overplanten naar de juridische omgeving in de Verenigde Staten zou de hoeveelheid langetermijnschuld ruim 100 procent groter kunnen worden. Ook de kleinste bedrijfjes zouden zich onder Amerikaanse juridische omstandigheden toch nog vier procent meer langetermijnschulden kunnen veroorloven.

Ook de omvang en de intensiteit van de activiteiten op de aandelenmarkten beinvloeden het functioneren van grote bedrijven. Als je Pakistans grootste onderneming zou overplanten naar de Amerikaanse markt dan zou de langetermijnfinanciering met 40 procent kunnen toenemen als gevolg van de aanwezigheid van de aandelenmarkt. Kleine bedrijven zijn het meest gebaat bij verbetering van het bancaire systeem. Een klein bedrijf uit Zimbabwe zou in de Duitse banksituatie ruim 100 procent meer langetermijnfinanciering kunnen krijgen.

Een ander resultaat van het onderzoek was dat langetermijnfinanciering moeilijker wordt naarmate de macro-economische situatie instabieler is. En de mogelijkheden die er zijn komen bijna uitsluitend ten goede aan de grote ondernemingen. De betrokken landen, schrijven de auteurs, kunnen zelf voor meer financieringsmogelijkheden zorgen door pensioenfondsen te stichten, naar het voorbeeld van Chili.

The World Bank Research Observer verschijnt per half jaar en is een uitgave van World Bank Publications Box 7247-7956, Philadelphia, Pennsylvania 19170-7956, USA.

    • Herman Frijlink