Steun voor experiment

De Mondriaan Stichting zal volgend jaar de activiteiten van negentien kunstenaarsinitiatieven ondersteunen. In totaal is hiervoor bijna 2 miljoen gulden uitgetrokken.

Het gaat om meestal regionale, kleine organisaties, die buiten het officiele kunstcircuit opereren. Door hun experimentele karakter fungeren zij vaak als springplank voor aankomende kunstenaars.

De Mondriaan Stichting kreeg 36 aanvragen. Het stimuleringsfonds kan programma's voor een of twee jaar ondersteunen. Het fonds heeft tijdelijk meer geld beschikbaar waardoor ook organisaties die als presentatiepodium fungeren voor ondersteuning in aanmerking komen.

De initiatieven die met een subsidie voor een jaar zijn beloond zijn onder andere Het Consortium en SMART (Amsterdam), CELL (Rotterdam), Kunstcentrum Niggendijker (Groningen), De Verschijning (Tilburg) en Kunstcentrum Sittard. De Fabriek (Eindhoven), Casco (Utrecht) en Instituut voor Betaalbare Waanzin (Eindhoven) krijgen twee jaar ondersteuning. (ANP)