STELLINGEN

Ter bevordering van de veiligheid van fietsers verdient het aanbeveling om auto's van schuifdeuren te voorzien.

D. BREUKER, Universiteit Maastricht

De computer is een vriend, verraderlijker dan drank en tabak.

M. VAN STUIJVENBERG, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het begrip glazen plafond is inmiddels zo stoffig geworden dat het in organisaties vaak zeer goed zichtbaar is.

S.A. JANSSEN, Universiteit Maastricht

Af en toe onzin verkondigen zet mensen aan het denken.

M.C. BROUWER, Rijksuniversiteit Groningen

Het rijden van een klassieke auto met een hoog benzineverbruik is nog altijd minder schadelijk voor het milieu dan het rijden van een nieuwe zuiniger auto die na tien tot vijftien jaar op de schroothoop belandt.

J. DOUWES, LU Wageningen

Vele gebruikers van het World Wide Web zijn eerder prooi dan spin.

H. LEUVERINK, LU Wageningen

Een verband tussen esthetiek en ethiek is dat het scheppen van een schoon werk het verrichten van een goede daad is.

F.A. MULLER, Universiteit Utrecht