Schroder pleit in regeringsverklaring voor modernisering

Bondskanselier Gerhard Schroder (SPD) heeft zijn regeringsverklaring van vandaag aangegrepen om duidelijk te maken, dat het hem ernst is met de modernisering van de economie. “We zijn voor het toekomstproject Duitsland in Europa en staan daarbij met de sociale vernieuwers uit de buurlanden in de eerste rij', zei Schroder.

De kanselier noemde in zijn regeringsverklaring, die hij in de Bondsdag bekendmaakte, de werkloosheid van bijna 4,4 miljoen het meest urgente en pijnlijkste probleem van Duitsland dat moet worden aangepakt. Schroder zei dat Duitsland in Europa een wergelegenheidspact tot stand wil brengen, waarbij vooral de vermindering van de werkloosheid bij jongeren en vrouwen voorop staat.

In Duitsland zelf wil de kanselier haast maken met gesprekken voor een 'alliantie voor werk', die in de eerste week van december zullen beginnen. Afgelopen vrijdag al heeft Schroder met de belangrijkste vertegenwoordigers van de werkgevers en vakbonden voorbereidende gesprekken gevoerd.

Hij deed een beroep op de verantwoordelijkheid van de sociale partners om de ronde-tafelgesprekken een succes te laten worden. Schroder noemde tal van thema's, die bij deze onderhandelingen op de agenda staan, zoals flexibele werktijden, loonkostensubsidies, uitkeringen alleen voor werkelijk behoeftigen.

De werkgevers hebben gewaarschuwd voor overspannen verwachtingen van een alliantie voor werk. Ze zijn geirriteerd over het terugdraaien van economische hervormingen per 1 januari 1999 en over de lasten die het bedrijfsleven moet dragen voor de belastingplannen van de regering.

Schroder maakte vanmorgen bekend dat een deel van de voorgestelde belastingmaatregelen die het midden- en kleinbedrijf treffen, verzacht zullen worden. Het principe van de belastingplannen waarbij een modaal gezin met twee kinderen stapsgewijs na vier jaar 2.700 mark minder belasting betaalt, en het bedrijfsleven wordt belast, blijft evenwel overeind. Schroder maakte er geen geheim van dat de regering met de belastingplannen de 'sociale rechtvaardigheid' enigszins wil herstellen.

“Er wordt gedaan alsof wij met onze belastinghervorming bij de ondernemingen de boter van het brood halen. Maar de afgelopen jaren hebben slechts weinigen van belastingvermindering geprofiteerd - de meerderheid heeft geleden onder te zware belastingen. Deze trend moet gestopt worden', zei Schroder. Werkgeversvoorzitter Hans-Olaf Henkel heeft al becijferd dat de aanpassingen het bedrijfsleven slechts 7 miljard mark opleveren, terwijl de belastingplannen extra kosten van 35 miljard met zich meebrengen.

De kanselier noemde de machtswisseling in Bonn uitdrukking van “democratische normaliteit' en “een toegenomen democratisch zelfbewustzijn'. In dit verband zal Duitsland meer opkomen voor eigen belangen. De regering-Schroder zal in Brussel bij de nieuwe financiering van de Europese Unie aandringen op een vermindering van de netto bijdrage van Duitsland. Net als de vorige regering, wil het nieuwe kabinet niet zozeer de eigen bijdrage aan de EU verminderen, wel wil Bonn via subsidies meer ontlast worden.

Dat zal hard nodig zijn in verband met de financien van de overheid, zei Schroder en verwees naar zijn minister van Financien Oskar Lafontaine die een tekort van 20 miljard mark in de begroting heeft ontdekt. “De financiele erfenis van de vorige regering dwingt ons tot een vastberaden consolideringskoers', zei Schroder. Toen oppositieleider Wolfgang Schauble (CDU) de kanselier in het debat snerend vroeg het tekort toe te lichten moest Schroder het antwoord schuldig blijven.

    • Michèle de Waard