Schaatsers dreigen bond met rechter

Drie commerciele schaatsploegen overwegen de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) voor de rechter te dagen. Beide partijen verschillen van mening over kleding en sponsoring van de commerciele teams. De schaatsbond en de Vereniging van Professionele Schaatsteams (VPST), die de belangen behartigt van Sanex (Ritsma, Timmer), SpaarSelect (Romme) en Unit4 (Rykkje), voerden gisteren overleg, maar kwamen niet tot een akkoord.

Het bestuur van de VPST uitte zijn ongenoegen over het verloop van de besprekingen, omdat de schaatsbond zich keihard zou hebben opgesteld. Bondsvoorzitter W. Schenk sprak van een “goed en constructief gesprek'.

Beide partijen nemen tot 1 januari een “sportieve wapenstilstand' in acht. Dat gebeurt volgens VPST-voorzitter J. Vaessen “om de schaatsers niet de dupe te laten worden van het ontstane fundamentele meningsverschil' over het dragen van sponsorpakken tijdens en voorafgaand aan wedstrijden en over het aantal begeleiders per ploeg. Bij de wereldbekerwedstrijden in Hamar en Heerenveen (allround) en Nagano (sprint) zullen alle Nederlandse schaatsers in bondskleding rijden, zij het onder uitdrukkelijk protest.

Volgens de VPST eist de schaatsbond dat rijders en rijdsters voor deelname aan internationale wedstrijden een verklaring inzake het lidmaatschap van de KNSB tekenen waarin de rechten en plichten worden vastgelegd. “De VPST wil niet meer dan als twee volwassen partijen op zo kort mogelijke termijn het meningsverschil met de KNSB via de onafhankelijke rechter oplossen en in de tussentijd het elkaar niet moeilijk maken en gewoon schaatsen.' Schenk kan dat laatste van harte aanbevelen, maar was uiterst verbolgen over het persbericht dat de VPST gisteren verstuurde. “De VPST heeft zelf nota bene verzocht om dit binnenskamers te houden en daarmee was de bond akkoord', zei Schenk die overweegt de contacten met de VPST te verbreken en voortaan direct met de drie prive-ploegen te onderhandelen.

De schaatsbond zal het conflict vandaag in een bestuursvergadering bespreken. Schenk: “De schaatsers weten vermoedelijk niet eens welke risico's ze door de opstelling van hun eigen zaakwaarnemers lopen.

De VPST denkt dat wij het onder druk van de publieke opinie niet aandurven schaatsers niet voor wedstrijden in te schrijven. Maar ook hierin sluit ik niets uit. Ik laat me niet chanteren.'

De schaatsbond heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat schaatstalent uitwijkt naar commerciele ploegen. De schaatsers van Jong Oranje moeten een contract tekenen waarin staat dat zij 45.000 gulden per opleidingsjaar moeten betalen als zij zich willen aansluiten bij een commerciele ploeg. Op deze manier wil de schaatsbond het talent behouden.

De juniorenploeg van coach Jan de Kok telt elf schaatsers. Van hen behoorden er zes ook vorig jaar tot de jeugdselectie. Zij zouden bij vertrek naar een commerciele ploeg 90.000 gulden moeten betalen. Volgens de bond moeten alle jeugdschaatsers hun handtekening onder deze verbintenis zetten. De KNSB legt die claim omdat zij investeert in de opleiding van de schaatsers. De maatregel is ook een antwoord op het toenemende ongenoegen van hoofdsponsor Aegon, dat de afgelopen jaren steeds meer schaatsers bij de KNSB zag vertrekken.