Rabo betaalt deel schade van beleggers; Adviseur handelde onjuist

De Rabobank in Doetinchem zal de Achterhoekse beleggingsclub D'n Anwas deels schadeloos stellen voor de 'onevenredig grote verliezen' die de club heeft geleden door de recente beursval.

Volgens de club is de bank verantwoordelijk voor het verlies; naar schatting tussen de dertig en vijfenveertig miljoen gulden.

Volgens de 150 leden van D'n Anwas heeft het hoofd beleggingen van de bank in Doetinchem als beleggingsadviseur grove fouten gemaakt. Zo zou hij voorspeld hebben dat de AEX-index naar 1.500 punten zou gaan. Toen dat niet gebeurde verloren de beleggers die speculeerden op een aanhoudende koersstijging veel geld.

Een woordvoerder van de Rabobank Nederland in Utrecht ontkent dit verhaal, maar geeft wel toe dat de adviseur onjuist heeft gehandeld. De man had volgens de woordvoerder nooit actief mogen participeren in de Achterhoekse beleggingsclub. Daarvoor dient de bank door te verwijzen naar dochterondernemingen, zoals Robeco Advies.

Zowel de directeur van de Doetinchemse vestiging als het hoofd beleggingen zit inmiddels thuis; de directeur is met verlof gestuurd, het hoofd beleggingen heeft zich ziek gemeld. Het schikkingsvoorstel van de Rabobank moet niet worden gezien als een schulderkenning, zegt de woordvoerder. “We willen niet wachten op een juridische uitspraak, maar de zaak gewoon in overleg met de beleggingsclub oplossen.' Hij wil niet zeggen hoe hoog de schadevergoeding is. “Het gaat om een groot bedrag.' De Rabobank heeft een “diepgaand intern onderzoek' naar de zaak ingesteld. Daarbij wordt ook bekeken of de schade op de directeur en de beleggingsadviseur kan worden verhaald.

De societeit D'n Anwas begon in 1996. Door de grootte van de groep verwachtte ze te kunnen handelen tegen lage tarieven. Deelnemers moesten minimaal 100.000 en maximaal 500.000 gulden eigen vermogen inbrengen. De club was in eerste instantie zeer succesvol: het eerste jaar zagen de deelnemers hun inleg verdubbelen, reden voor de oprichting van D'n Anwas II en III.

Vorige maand zijn de leden van de club al door het bestuur op de hoogte gebracht van de problemen. Toen werd besloten de Rabobank in Doetinchem aansprakelijk te stellen voor de grote verliezen. In overleg met het bestuur van de club kwam de bank met het schikkingsvoorstel. Dat is positief door het bestuur ontvangen. Vanavond zal het de leden vragen met de schadevergoeding in te stemmen.