Personalia

Huub Oosterhuis heeft van de stad Amsterdam de zilveren medaille gekregen. De priester en dichter, die op 1 november 65 is geworden, kreeg de onderscheiding bij gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de Rode Hoed en voor zijn vele verdiensten voor Amsterdam. Hij was initiatiefnemer van enkele centra ter bevordering van het openbare debat over politiek en cultuur.

In 1972 richtte hij De Populier op, die begin jaren '80 overging in het politiek centrum De Balie. In 1990 richtte Oosterhuis het centrum voor religie, politiek en cultuur De Rode Hoed op waarvan hij van 1991 tot half september directeur was. Oosterhuis voorganger van de Studentenekklesia in Amsterdam, heeft met zijn liederen en teksten grote invloed gehad op de liturgie in de RK-kerk. Oosterhuis en de zijnen wilden een alternatief in de volkstaal voor de Latijnse mis. Ook zijn vijftien liederen van zijn hand in het protestantse Liedboek voor de Kerken opgenomen.