Midden-Amerika wil schuldverlichting; Toezegging van EU-landen

De president van Midden-Amerikaanse landen die zijn getroffen door de wervelstorm Mitch en overstromingen, hebben gisteren opgeroepen tot kwijtschelding van schulden. Een aantal Europese landen wil hun op dit punt tegemoetkomen.

De presidenten van Honduras, Nicaragua, El Salvador en Costa Rica en de minister van Buitenlandse Zaken van Guatemala riepen de industrielanden ook op hun markten voor producten uit Midden-Amerika open te stellen. Zij kwamen gisteren bijeen op het vliegveld van El Salvador.

De Midden-Amerikaanse leiders riepen op tot verlichting van de buitenlandse schuld van Honduras en Nicaragua, twee van de armste landen op het Westelijk halfrond, van in totaal 11,6 miljard dollar. De Nicaraguaanse president, Arnoldo Aleman, riep op de schuld van zijn land van 6,1 miljard dollar geheel kwijt te schelden. De buitenlandse schulden van Guatemala en El Salvador bedragen respectievelijk 3,7 en 2,7 miljard dollar.

In het geval van Nicaragua gaat het grotendeels om bilaterale schulde (61 procent van het totaal). Dit betekent dat het land voor schuldverlichting vooral afhankelijk is van de bereidheid van de Club van Parijs, waarin belangrijke crediteurenlanden zijn verenigd. Enkele jaren geleden kreeg Nicaragua van de Club van Parijs en Mexico een bilaterale schuldverlichting van ongeveer 4 miljard dollar. Honduras heeft voor meer dan de helft multilaterale schulden. Nicaragua en Honduras komen in principe ook in aanmerking voor het schuldeninitiatief van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank voor de armste landen. Volgens de overeengekomen voorwaarden kunnen landen echter pas schuldverlichting krijgen, nadat ze eerst een aantal jaren van 'goed gedrag' in het economisch beleid hebben laten zien.

Volgens berekeningen van Eurodad, een non-gouvernementele organisatie die zich sterk maakt voor schuldverlichting, bedraagt de jaarlijkse rente en aflossing van buitenlandse schulden in Nicaragua 67 procent van de overheidsinkomsten.

Voor Honduras ligt dat op 80 procent. Door de ontvangst van schenkingen ligt het percentage aan daadwerkelijke uitgaven voor rente en aflossing lager.

De Hondurese vertegenwoordiger bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, Jose Navarro, zei gisteren dat zijn land door de verwoesting van bananenplantages en daarmee een groot deel van de exportcapaciteit, n elk geval niet in staat is volgend jaar aan zijn schuldverplichtingen te voldoen.

De Franse premier Jospin hield gisteren een pleidooi voor een moratorium op schuldbetalingen door de door wervelstorm Mitch en overstromingen getroffen Midden-Amerikaanse landen. Frankrijk zal volgens Jospin zelf schuldverlichting verlenen en daarnaast vragen om een “versnelling' van de internationale procedures voor schuldverlichting. Eerder had ook de Britse regering soortgelijke oproepen gedaan. Een woordvoeder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken liet gisteren weten dat Bonn een deel van de schulden van de getroffen landen wil kwijtschelden. De woordvoerder maakte echter duidelijk dat de Duitse regering niet op eigen houtje kan handelen, omdat zij gebonden is aan internationale afspraken in het kader van de Parijse Club.

De vijftien lidstaten van de Europese Unie zullen gezamenlijk voor in totaal 154 miljoen gulden hulp verlenen aan de Midden-Amerikaanse landen die zijn getroffen door de orkaan Mitch. Dit hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU gisteren toegezegd. De Europese Commissie heeft bovendien 66 miljoen gulden voor noodhulp aan Midden-Amerika uitgetrokken.

Nederland scheldt Honduras 2,2 miljoen gulden aan rente en aflossingen kwijt, zo maakte minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) gisteren bekend.

Eerder dit jaar schold Nederland Nicaragua reeds voor 9,2 miljoen kwijt aan zogeheten bilaterale schuldendienstverplichtingen en voor 10 miljoen aan multilaterale schuldendienstverplichtingen. Aan Honduras en Nicaragua werden door Nederland van 1994 tot en met 1998 respectievelijk 21,5 miljoen en 146 miljoen kwijtgescholden.