Juist...

Als je denkt: ik ben verslagen

is de nederlaag een feit.

Als je denkt: 'k zal niet versagen

Win je op den duur den strijd.

Als je denkt: ik kan 't niet halen

Is de tegenslag op til

Want het overslaan der schalen

Hangt voornaamlijk af van: wil.

Moedeloozen gaan ten onder

Door hun twijfel en hun vrees

Vechters winnen door een wonder

Telkens weer de zwaarste race.

Denk: ik kan het - en dan gaat het

Iedereen vindt bij wilskracht baat

En in zaken wint de daad het

Van het nutteloos gepraat

Als je jammert: ik ben zwakker

Dan mijn groote concurrent

Blijf je levenslang de stakker

Die je ongetwijfeld bent.

Niet de Goliaths en de rijken

Tellen in den kamp voor zes

Maar de fermen, die niet wijken

Hebben vroeg of laat succes!