Jongere eerder in jeugdkampement

De zogenoemde jeugdkampementen, die als alternatief voor een gevangenisstraf kunnen gelden, krijgen nieuw leven ingeblazen. De minimumleeftijd voor jongeren om voor zo'n behandeling in aanmerking te komen is verlaagd, van achttien naar zestien jaar.

Tegelijk is de minimale straf voor deelnemers aan deze zogenoemde Lubbers-kampen verhoogd van een half jaar naar een jaar.

Dat schrijft minister Korthals (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer. De verlaging van de leeftijdsgrens hangt samen met een groeiend aantal verdachten van zestien en zeventien jaar die, gezien hun achtergrond en misdrijf, volgens het volwassenenrecht zouden moeten worden berecht. Volgens Korthals gaat het om een groep van in totaal ruim duizend jongeren.

De jongeren zullen onderworpen worden aan een traject van disciplinaire maatregelen, (werk-)opleiding en uiteindelijk terugplaatsing in de samenleving. Deze drie fasen, van gesloten inrichting naar buiten de inrichting, zullen worden opgenomen in de Penitentiaire Beginselen Wet.

De minister komt met de verlaging van de leeftijdsgrens tegemoet aan eerdere uitlatingen van premier Kok. Die pleitte er in september voor werkkampen voor 'jeugdige draaideurcriminelen', een idee van oud-premier Lubbers dat al eens werd uitgevoerd, nieuw leven in te blazen om zo jeugdcriminaliteit terug te dringen.

De Lubbers-kampen waren erop gericht om 'psychologisch onvolwassen jongeren' te laten terugkeren in de maatschappij. Een experiment met deze kampen werd halverwege vorig jaar afgesloten. Naar aanleiding van deze experimenten concludeerde toenmalig minister van Justitie Sorgdrager dat ze de kampen niet in de toen geldende vorm wilde voortzetten.

De jongeren om wie het gaat zijn vaak moeilijke gevallen met ernstige persoonlijke problemen, bijvoorbeeld door een verslaving of psychische stoornis.