Grieks EU-veto Turkije blijft

Een plan van de Europese Commissie om het Griekse veto tegen financiele steun aan Turkije te omzeilen is gisteren voorlopig gestrand bij de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Volgens de Commissie zouden de EU-landen met een gekwalificeerde meerderheid kunnen besluiten om Turkije in de jaren 1999 tot 2001 voor 330 miljoen gulden steun te verlenen. De ministers zijn echter niet zeker van de juridische basis van het Commissievoorstel.

Griekenland heeft aangekondigd de zaak aan het Europese Hof van Justitie voor te leggen als een meerderheid van de EU-landen besluit Turkije hulp te verlenen. Volgens Griekenland kan Turkije niet worden aangemerkt als een land met perspectief op toetreding tot de EU en intussen financiele hulp krijgen op grond van regels die voor ontwikkelingslanden gelden.

Nederlandse diplomaten namen vorige week nog aan dat een meerderheid in de EU zich niets van de Griekse bezwaren zou aantrekken. Griekenland zou duidelijk gemaakt moeten worden dat het niet blijvend het EU-beleid ten aanzien van Turkije kan blokkeren. Als Griekenland van het Hof van Justitie gelijk zou krijgen, zou die uitspraak pas komen nadat het geld al lang aan Turkije was verstrekt.

Op voorstel van Nederland hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU gisteren opgeroepen tot het staken van de vijandelijkheden in Congo het terugtrekken van buitenlandse troepen uit dat land en onderhandelingen over een politieke oplossing voor de problemen in het gebied van de Grote Meren. Minister Van Aartsen zei dat Frankrijk en Belgie de Europese landen zijn die zich traditioneel met Afrika bezighouden, maar dat Nederland zich nu ook op dit werelddeel gaat richten. Nederland kan in Afrika een bijzondere rol spelen, omdat het daar volgens Van Aartsen anders dan Frankrijk en Belgie geen kolonisator is geweest.