'Geen fiscale harmonisatie EU'

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is tegen coordinatie of harmonisatie van belastingstelsels van EU-lidstaten. Volgens VNO-NCW-voorzitter H. Blankert is dit schadelijk voor de concurrentiepositie van Nederland.

Blankert zei dit vandaag op een persconferentie naar aanleiding van de roep die de werkgevers menen te horen van Europese sociaal-democratische regeringsleiders om binnenlandse belastinghervormingen verregaand af te stemmen. “De roep om meer belastingcoordinatie is binnenwaarts en defensief gericht', meent Blankert. “Het doel lijkt vooral het defensief uitbannen van belastingconcurrentie binnen de Europese markt.'

Volgens VNO-NCW is die concurrentie juist nodig om overheden te dwingen de scherpste prijs/kwaliteitverhouding van het voorzieningenniveau te bereiken. Blankert wijst erop dat burgers weliswaar kiezen voor een bepaald niveau van voorzieningen zoals sociale bescherming en gezondheidszorg, maar dat die niveaus niet worden geharmoniseerd. “Aangezien de omvang van het overheidsproduct bepaald wordt door de ingezetenen in Nederland is er geen reden de belastingdruk te harmoniseren', stelt Blankert.

Al met al zijn de werkgevers tevreden met de belastingdruk waarmee ze in Nederland te maken hebben.

“We klagen wel, maar hebben het niet slecht', zegt A. Timmermans van de VNO-NCW-beleidsgroep Economische Zaken. “In andere Europese landen is de belastingsituatie zeker niet beter.'

Timmermans en Blankert wijzen daarbij vooral op de ondernemingswinstbelastingen in de verschillende EU-lidstaten. “In Nederland heeft die bijgedragen tot een gunstig investeringsklimaat' meent Blankert. Wanneer een Nederlands bedrijf in het buitenland een lager tarief winstbelasting betaalt, heft de Nederlandse belastingdienst niet bij. Landen als Frankrijk, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten doen dat wel met hun multinationals.

In de aangekondigde belasting op kerosine ziet Blankert een goed voorbeeld van de onwenselijkheid van belastingharmonisatie. Luchtvaartmaatschappijen zullen uitwijken naar “EU-taxhavens' zoals Zwitserland, waar geen kerosineheffing bestaat. “Ze vliegen dus naar Kloten', aldus de werkgeversvoorzitter.