'Er zullen Sovjet-rijen ontstaan'; MKB-voorman De Boer over de euro

De detailhandel wil geen euro's en guldens gelijktijdig in de kassa-la. Toch zal het daar van komen, zo lijkt het na het advies van het Nationaal Forum. Lange rijen voor de kassa's zijn in 2002 het gevolg, stelt MKB- Nederland. Vijf vragen aan de voorzitter.

Hans de Boer van MKB-Nederland heeft de slag om een razendsnelle invoering van de euro (de 'big bang') verloren. De vertegenwoordiger van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf trok zich gisteren voor een dag terug uit het Nationaal Forum dat minister Zalm adviseert om de gulden en de euro in 2002 gedurende vier weken naast elkaar te laten bestaan.

Dat advies is nu unaniem aan de bewindsman verstrekt. Heeft u geen spijt van uw vertrek uit het Forum? “Nee, integendeel. Het is een helder signaal dat wij ons van dit advies distantieren en hiervoor niet de verantwoordelijkheid willen nemen. Hoewel wij over de betere argumenten beschikken, slaagden wij er niet in om de druk van de banken te weerstaan. Je kunt wel tot sint-juttemis in een groep zitten, maar als de penvoerder zich toch naar de banken richt, kun je er beter uitstappen.'

De uitspraken van president Wellink van De Nederlandsche Bank om niet voor een 'big bang' te kiezen waren voor u de aanleiding om uit het forum te stappen. Is dat niet een gezochte aanleiding?

“Er was meer aan de hand. Enkele weken geleden hebben wij al een brief geschreven naar de voorzitter met de klacht dat er niet voldoende naar onze argumenten wordt geluisterd. De banken zijn de deskundigen, denkt iedereen, maar vergeet niet dat de 650.000 caissieres met de gevolgen zitten. Die moeten in 2002 lange rijen met zenuwachtige klanten uitleggen dat er tijdelijk twee munten zijn. Daar zijn ze natuurlijk helemaal niet voor opgeleid. Dan krijg je de Sovjet-rijen waarvoor de FNV zo bang is.

De uitspraken van Wellink zijn wel de directe aanleiding geweest tot ons vertrek. Ik slaag erin om veertig branches gedurende zes weken stil te houden over dit onderwerp, zoals we dat binnen het Forum hadden afgesproken.

Waarom slaagt Wellink er dan niet in om hierover te zwijgen. De druk van ons binnen het overleg werd hem blijkbaar te groot.'

U pleit voor een 'big bang'. Daarbij wordt de overgang van de gulden in de euro in een dag (nacht) gerealiseerd waardoor er geen twee muntsoorten naast elkaar komen. De banken zijn daar tegen bijvoorbeeld omdat het vervoer van de euro's in een dag te riskant is. Daar valt toch weinig tegen in te brengen?Wij stellen daar tegenover dat het risico nu bij de detailhandel wordt neergelegd. Gedurende een maand is er tweemaal zoveel geld bij alle 200.000 verkooppunten. Dat biedt de criminaliteit alle kans. Het vervoer over de weg is veel meer geconcentreerd en dus veel beter te bewaken.

En we moeten oppassen dat we die centrale verhuisoperatie niet overdrijven. Geldtransporteur Brinks spreekt van de invoering van 3 miljard euromunten en 600 miljoen bankbiljetten. In de bijlage van het rapport van het Nationaal Forum valt te lezen dat 300 miljoen munten nodig zijn en maximaal 80 miljoen biljetten. Dan zit Brinks er dus een factor tien naast.'

Om een 'big bang' te realiseren moeten consumenten en bedrijven al voor 1 januari 2002 euro's in handen krijgen. De Europese Centrale Bank lijkt daar tegen te zijn. Dan is uw voorstel toch niet reeel?“Ik ben eerlijk gezegd geschrokken van de uitlating van president Wellink hierover. Omdat zijn buitenlandse collega's anders over dit onderwerp denken, moeten wij ons blijkbaar aanpassen. Maar hij zit toch niet in allerlei buitenlandse fora om 'ja en amen' te zeggen. Hij moet de goede ideeen uit Nederland uitdragen en niet bijvoorbaat het hoofd in de schoot leggen.'

Heeft u nog pogingen gedaan om een compromis te bereiken.

Bijvoorbeeld een overgangstermijn van enkele dagen?

“In zo'n compromis zie ik nog niet veel. Laat de politiek eerst maar proberen onze argumenten internationaal te bespreken. Daarna kunnen we altijd nog kijken of we uiteindelijk voor een overgang van een paar dagen kiezen.'

    • Erik van der Walle