EIB-krediet voor waterleidingbedrijf

De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt een langlopende kredietfaciliteit van 300 miljoen gulden aan het Provinciale Waterleidingsbedrijf Noord-Holland (PWN). De bank van de Europese Unie financiert grote aanpassingen van de productie- en distributiefaciliteiten van PWN. (Redactie Economie)