Duur water wekt onbegrip

Het kabinet wil btw op drinkwater verhogen. Zo wordt kraanwater zwaarder belast dan mineraalwater.

“De logica ontgaat ons geheel', schrijft de Federatie van Belastingadviseurs in een commentaar op het kabinetsvoorstel het btw-tarief op kraanwater, nu op 6 procent omdat het een eerste levensbehoefte is, te verhogen tot 17,5 procent. “De levering van mineraalwater blijft in de zin van de wet op verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wel onder het lage btw-tarief vallen omdat het om een voedingsmiddel gaat. Het is toch juist zo dat in ons land ook gewoon kraanwater als eerste levensbehoefte wordt beschouwd?'

Het kabinet wil met zijn voorstel de btw-tarieven op gas, electriciteit en water gelijktrekken tot het algemene tarief van de omzetbelasting van 17,5 procent. Achterliggende gedachte is, volgens een woordvoerder van minister Vermeend (Financien), de hoop dat mensen zuiniger met energiebronnen zullen omspringen. Daarbij wordt het extra betaalde geld, geschat op ruim 233 miljoen gulden, via een “terugsluismethode' gecompenseerd door een verlaging op de tarieven van loon- en inkomstenbelasting.

J. Booij van de Federatie van Belastingadviseurs zegt “sterk te twijfelen' aan deze compensatie. “Voor zo'n ingrijpende lastenverhoging is die onderbouwing te mager. Ik vraag me af of iedereen daarvan zal profiteren. De maatregel treft ook alleen particulieren die de verhoging niet kunnen afwentelen op hun kostenpost, zoals bedrijven dat kunnen doen.'

Maassluis stuurde gisteren als eerste gemeente een protestbrief naar de Tweede Kamer. Ook de Consumentenbond zet “grote vraagtekens' bij het voorstel van het kabinet. “Op de conferentie van de Verenigde Naties in Rio de Janero werd bepaald dat mensen recht hebben op kwalitatief goed water. Water is dus een eerste levensbehoefte.

Er zijn groepen in de samenleving die geen energiebesparende investeringen kunnen doen en die ontneem je nu dat recht', meent een woordvoerder. De Consumentenbond zou een vrijstelling van belasting op drinkwater willen zien.

De Vereniging van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) zegt ook “vreemd te hebben opgekeken' van het plan. “We worden met een maatregel geconfronteerd die we gewoon aan de consument moeten doorberekenen', aldus een woordvoerder.

De VEWIN verwacht dat de prijs van water met ruim 30 cent per 1000 liter zal stijgen. Dat zal voor een gemiddeld huishouden neerkomen op 70 gulden per jaar extra kosten.