Directeur Ten Cate stapt op

Bestuursvoorzitter F. Schreve van textielbedrijf Koninklijke Ten Cate heeft vandaag bekend gemaakt uit zijn functie terug te treden wegens teleurstellende resultaten.

Door tegenvallers bij Ten Cate Enbi, waar de rubber rollers voor kantoormachines worden gemaakt, zal het nettoresultaat over 1998 “duidelijk' lager uitkomen. Dat betekent in het algemeen 7 tot 12 procent lager. Daarbij is de buitengewone last van 130 miljoen gulden die het bedrijf neemt om de moeilijkheden te boven te komen, nog buiten beschouwing gebleven.