Dassault doet mee aan vliegtuiggroep

Dassault doet toch mee met de vorming van een sterke Franse vliegtuigbouwgroep. In Parijs wordt verwacht dat het particuliere bedrijf van Serge Dassault de komende weken een akkoord zal sluiten met Matra en Aerospatiale.

De belangrijkste producenten van vliegend defensiematerieel in Frankrijk zijn daarmee eindelijk onder een noemer gebracht. President Chirac dringt daar al geruime tijd op aan. De breedlinkse regering-Jospin heeft het karwei gerealiseerd. Dassault is sterk afhankelijk van defensie-opdrachten van de Franse krijgsmacht, maar verzette zich desondanks tegen deze samenvoeging, die zich voorlopig beperkt tot het gebied van defensie.

Frankrijk heeft steeds een nationale bundeling vooraf willen laten gaan aan een vergaande samenwerking op Europees niveau, vooral met de Britten en de Duitsers. Dat proces ging Dasa en British Aerospace zo lang duren dat zij enige tijd geleden aankondigden een vergaand stadium van overeenstemming hadden bereikt, en niet veel langer op de Fransen zouden wachten. Die druk lijkt te hebben geholpen.

Volgens de minister van defensie, Alain Richard, zal Frankrijk in de eerste helft van 1999 in staat zijn volledig mee te doen aan de vorming van een Europese vliegtuigbouw-consortium dat de Amerikaanse concurrentie aankan. Naast de genoemde drie Franse bedrijven die sterk zijn in de bouw van vliegtuigen, raketten en satellieten, heeft de Franse regering rondom Alcatel een groep gevormd voor de defensie-elektronica. Thomson-CSF (met dochter Hollandse Signaal) maakt daar een belangrijk deel van uit.

Door de sterke druk op deze onderhandelingen voor de totstandkoming van een Europese vliegtuigbouwgroep voor de defensiemarkt, is de omvorming van het Airbus-consortium in een NV volgens Franse waarnemers in de verdrukking geraakt.

Bij Airbus is de Europese samenwerking er al maar storen Duitsers en Britten zich aan de dominante rol van de Franse overheid.

    • Marc Chavannes