CDA ruziet over A-status van Bosniers; De Milliano dissident

Binnen de CDA-fractie in de Tweede Kamer is ruzie ontstaan over het standpunt dat de partij moet innemen over het terugsturen van Bosnische vluchtelingen met een A-status.

Het CDA vindt net als de VVD, dat deze groep moet worden teruggestuurd. CDA-Kamerlid De Milliano, voormalig directeur van de organisatie Artsen zonder Grenzen, heeft echter zijn fractiegenoten in een brief laten weten dat met dit standpunt een “onacceptabele grens is overschreden'. Volgens hem zijn er bij de groep legitieme verwachtingen gewekt en is de inburgering begonnen.

De brief is tegen het zere been van De Milliano's collega Verhagen, woordvoerder in de kwestie van de Bosniers. Volgens hem was De Milliano gewoon op de hoogte van het standpunt dat hij namens de fractie al enkele weken uitdraagt. Verhagen stoort zich aan de toon van de brief van zijn collega. “Woorden als 'onbezonnen', 'ondoordacht' en 'politiek opportunisme' werp ik verre van mij', aldus het Kamerlid. “Er is binnen de fractie wel degelijk over de kwestie nagedacht. De zaak is voor het Kamerdebat in de fractie doorgesproken.'

Ook de fractievoorlichter bevestigt dat dit standpunt eerder in aanwezigheid van De Milliano is vastgesteld.

Verhagen zou de CDA-fractie die vanmorgen de kwestie zou bespreken tijdens het wekelijks overleg, adviseren de huidige koers te handhaven.

De Milliano noemt de kwestie echter een “principiele zaak' die “haaks' staat op zijn politieke idealen. De CDA'er wil echter niet zeggen of hij opstapt als de fractie de huidige koers aanhoudt. “Ik wil eerst het fractieberaad afwachten.'

Het Tweede-Kamerlid Dittrich (D66) besloot gisteren af te zien van een motie waarin hij vraagt de A-status voor Bosnische vluchtelingen in te trekken. Vorige week dreigde zich een meerderheid af te tekenen voor het terugsturen van deze groep, tot ongenoegen van vooral de PvdA-fractie.

Dittrich zag af van zijn motie na een brief van staatssecretaris Cohen (Justitie) gisteren naar de Kamer. Daaruit blijkt dat ongeveer vierduizend Bosniers na het Akkoord van Dayton in november 1995 een A-status hebben gekregen. Een groot deel van hen had zich al voor het verdrag in Nederland aangemeld; 175 mensen hebben zich na het Dayton-akkoord aangemeld en alsnog een A-status gekregen. Volgens Cohen hebben zij “voldoende aannemelijk kunnen maken ook tegen de achtergrond van Dayton voor vervolging te vrezen'.

Cohen liet ook weten de nieuwe Vreemdelingenwet in het eerste kwartaal van 1999 aan de ministerraad te kunnen voorleggen. PvdA-fractievoorzitter Melkert had onlangs gevraagd nog voor de kerst met nieuwe wetgeving te komen. Hij meende dat op het ministerie van Justitie “de rust van een societeit heerste'.