Academie keert terug in Franeker

In de oude academiestad Franeker is gisteren een nieuw onderzoeksinstituut van de Friese vestiging van de Universiteit Twente geopend. Dit 'Cartesius Instituut' is een onafhankelijke dochter van het Twentse Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid. Het nieuwe kenniscentrum richt zich op de ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke producten en technologieen. De Universiteit Twente heeft al dertien jaar een dependance in Leeuwarden, waar eerstejaars studenten hun propedeuse kunnen volgen. Met de vestiging van het Friese onderzoeksinstituut in het oude stadhuis krijgt Franeker na bijna 200 jaar weer een universitair instituut binnen zijn grenzen. Tussen 1585 en 1811 bezat de stad een vermaarde universiteit, waar onder meer de Franse natuuronderzoeker en wiskundige Descartes aan verbonden was.

Het Cartesius Instituut is een initiatief van de toenmalige Friese commissaris der Koningin L. Hermans - die als minister van Onderwijs het instituut gisteren opende - en de rector magnificus van de UT, prof. F. van Vught. Volgens zakelijk directeur L. van de Ven is voor Franeker gekozen gezien de universitaire traditie, kleinschaligheid en de gunstige ligging ten opzichte van Leeuwarden en Amsterdam.