Wijffels ook voorzitter van Natuurmonumenten

Drs. H. Wijffels wordt per 1 april 1999 voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij volgt dr. P. Winsemius op, die zaterdag afscheid nam. Wijffels is thans voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank Nederland. Met ingang van 15 maart van het volgende jaar wordt Wijffels een prominent lid van het CDA, voorzitter van de Sociaal Economische Raad.

Winsemius werd in 1986 bestuurslid van Natuurmonumenten, twee jaar later werd hij voorzitter. Onder leiding van Winsemius groeide het ledental van 240.000 (1986) tot ruim 900.000 in 1998. In de periode 1986-1998 steeg de oppervlakte van de door Natuurmonumenten beheerde terreinen van 58.000 naar 78.000 hectare.

Natuurmonumenten zegt “zeer verheugd'te zijn met de komst van Wijffels, die bekend staat als iemand met een brede maatschappelijke visie. De vereniging omschrijft Wijffels als “een man die graag als 'bruggenbouwer' fungeert'. Voor hij topman werd bij de Rabobank is Wijffels werkzaam geweest bij het ministerie van Lanbouw en Visserij en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. Tot 1 april neemt vice-voorzitter J. Bauer het voorzitterschap van Natuurmonumenten waar.