Vereniging opgericht voor digitaal erfgoed

De Nederlandse musea, archieven en bibliotheken hebben de Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland opgericht. Doel hiervan is om gezamenlijk de digitale ontsluiting van de collecties tot stand te brengen. Dit is volgens de instellingen hard nodig om de toegankelijkheid ervan voor scholen en het grote publiek te vergroten.

Volgens de vereniging loopt Nederland op dit gebied achter bij de ons omringende landen. Het streven van de vereniging ondervindt steun van staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur. Hij onderschrijft de aanbevelingen die de vereniging in een rapport heeft neergelegd. Eerder deze week stelde Van der Ploeg al een subsidie beschikbaar voor de toepassing van nieuwe media.

Voor het Internet gaat de Vereniging een Netwijzer Cultuur ontwikkelen. Die moet het scholieren, maar ook de gewone Internetgebruiker gemakkelijk maken de sites van culturele instellingen te bezoeken en bepaalde collecties te vinden. (ANP)