Rapport: nog 125 miljoen tekort in zorg; Ondanks steun kabinet

De zorgsector komt onder Paars II zeker 125 miljoen gulden per jaar tekort, ondanks het extra geld dat het kabinet al voor de gezondheidszorg had uitgetrokken.

En als het minister Borst (Volksgezondheid), zoals wordt verwacht niet lukt om de uitgaven voor de geneesmiddelen in de hand te houden komt het jaarlijks tekort uit op minimaal 435 miljoen gulden.

Dit blijkt uit het zesde rapport Gezondheidszorg in tel dat is opgesteld door een onderzoeksgroep onder leiding van oud-minister dr. B. de Vries. Het rapport, vervaardigd in opdracht van vrijwel alle belangengroepen in de zorgsector, werd vandaag door De Vries aangeboden aan voorzitter A. Krol van de Nederlandse Zorgfederatie. Om alle wachtlijsten definitief weg te werken is naar ruwe schatting nog eens een bedrag van vierhonderd miljoen gulden nodig, aldus De Vries. Hij voegde daar aan toe dat de sector nog steeds niet in staat is om betrouwbare gegevens te leveren over de omvang van de wachtlijsten en de duur van de wachttijden.

Volgens De Vries moeten ziekenhuizen de kans krijgen om op momenten dat bijvoorbeeld operatiekamers niet worden gebruikt deze worden ingezet om extra operaties te verrichten om wachtlijsten weg te werken. Het geld ervoor zou van de patienten zelf of van hun werkgever kunnen komen. Ook Krol pleitte voor het heropenen van de discussie over de private financiering van een deel van de gezondheidszorg. Het gaat daarbij, aldus Krol, om extra zorg naast het basispakket dat gewoon collectief betaald moet blijven. In maart nog keerde Krol zich, tijdens de discussie over aparte behandeling van werknemers, nog tegen deze extra voorziening.

Volgens De Vries en Krol is overigens de kans groot dat er straks wel veel geld beschikbaar is maar niet voldoende personeel om het aan te besteden. Zij voorzien toenemende problemen bij het werven van personeel.

Jaarlijks zijn er in de zorgsector zeker 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig om de in de behoefte te kunnen voorzien. Voor een belangrijk deel worden die gehaald uit de groep vrouwen, vaak 35-plussers, die (weer) tot de arbeidsmarkt toetreden. De sector krijgt daardoor te maken met een sterke vergrijzing, aldus De Vries.